Portret Zuzanny Radzik autorstwa Wolfganga Schmidta

Zuzanna
Radzik

powiązane wydarzenia

Czarownice

VIAGGIO IN ITALIA | DEBATA
20.08., godz. 15:00 - 16:00

Zuzanna
Radzik

Teolożka, publicystka związana z „Tygodnikiem Powszechnym”. Zaangażowana w katolicki ruch feministyczny, wydała książki Kościół kobietEmancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół. Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską.

fot. Wolfgang Schmidt