Anita
Raja

Tłumaczka literatury z języka niemieckiego, przełożyła na język włoski m.in. większość dzieł Christy Wolf, a także Proces Franza Kafki, Śmierć Dantona Georga Büchnera, teksty Jakoba i Wilhelma Grimmów, Ingeborg Bachmann, Bertolta Brechta, Irmtraud Morgner i Helgi Königsdorf. Publikuje artykuły i eseje na temat literatury włoskiej i niemieckiej oraz problemów związanych z przekładem. W 2007 r. otrzymała włosko-niemiecką nagrodę za przekład literacki, przyznawaną przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Instytutem Goethego.