Portret Micol Roubini pochodzący z archiwum autorki.

Micol
Roubini

powiązane wydarzenia

The way to the mountains

(NIE)PAMIĘĆ
22.08., godz. 14:00

Micol
Roubini

Mieszka i pracuje w Mediolanie. Studiowała na Universität der Künste w Berlinie oraz na Brera Fine Arts Academy w Mediolanie, gdzie w 2007 roku uzyskała dyplom na wydziale malarstwa. W kolejnym roku uzyskała dyplom w zakresie technologii audio w instytucie badań muzycznych (Institute for Musical Research – Irmus) stanowiącym wydział Scuola Civica w Mediolanie. Wychodząc od kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych ram danego systemu, Micol Roubini bada obszary marginalizowane, migracje wewnętrzne i antropizację peryferii. Zajmuje się również relacjami między pamięcią i oralnością, a także zmianami i konfliktami wynikającymi z upływu czasu. Jako artystka pracuje głównie z wideo, dźwiękiem, tekstem i instalacjami multimedialnymi, które były pokazywane na wystawach indywidualnych i zbiorowych we Włoszech i za granicą. W 2017 roku z Davide Maldi założyła studio L’Altauro w celu produkcji niezależnych dzieł kinematograficznych. W 2019 roku jej pierwszy film fabularny La strada per la montagne (Droga w góry) został zaprezentowany w Centre Pompidou na 41. międzynarodowym konkursie Cinéma du Réel, a następnie wyświetlany był na innych europejskich festiwalach i zdobył nagrodę Corso Salani podczas 31. festiwalu filmowego w Trieście w 2020 roku.

fot. z archiwum autorki